Szanowni państwo
      Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
w Górowie Iławeckim jest nowocześnie wyposażoną placówką o blisko 40-letniej tradycji w zakresie rehabilitacji medycznej.

Doświadczenie oraz zaangażowanie personelu w pracę z chorymi daje szansę szybkiego powrotu do zdrowia.
Zatrudniamy kadrę medyczną o wysokich kwalifikacjach oraz psychologa i logopedę.

Szpital otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2000 w zakresie rehabilitacji stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej, domowej oraz profilaktyki i promocji zdrowia. Wyposażenie szpitala, przytulne 2-osobowe i 3-osobowe sale wraz z przyjazną atmosferą przyczyniają się do poprawy komfortu pobytu pacjenta.
Dogodne warunki rekreacji i wypoczynku stwarza dodatkowo duży przyszpitalny park.
z wyrazami szacunku
dyrektor szpitala
Danuta Kunicka
 
 
 Wyróżnienie za Doskonałość Zarządzania
      Podczas Gali Jakości 2011 na olsztyńskim zamku Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny otrzymał Wyróżnienie I Stopnia za Doskonałość Zarządzania w kategorii organizacje Publiczne.
z wyrazami szacunku
dyrektor szpitala
Danuta Kunicka
 
 
 Najlepsza usługa
      Zamek olsztyński gościł Warmińsko-Mazurską Galę Jakości 2010. Z zadowoleniem oświadczam, że Woejwódzki Szpital Rehabilitacyjny otrzymał wyróżnienie za najlepszą usługę rehabilitacyjną w kategorii usługa medyczna i szpitale.
z wyrazami szacunku
dyrektor szpitala
Danuta Kunicka
 
 
 Szpital Przyjazny Kombatantom
      14 października 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano "Porozumienie o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych". Honorowy patronat nad porozumieniem objął Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Strony porozumienia to Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Warmińsko-Mazurska Rada Kombatantów w Olsztynie i szpitale dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.


Dokumenty uprawniające do udziału w programie

1. LEGITYMACJA lub ZAŚWIADCZENIE o przyznaniu uprawnień
kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

2. LEGITYMACJA inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.

3. LEGITYMACJA osoby represjonowanej wydana przez Zakład
Ubezpieczeń o symbolu ZUS Rw-52.

4. Stosowne ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach
uprawnionych.

Załączniki:
Procedura postępowania
Uzasadnienie


z wyrazami szacunku
dyrektor szpitala
Danuta Kunicka
 
 
 
Życzenia wielkanocne, 2015-04-13
 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny życzy wszystkim spokojnych, rodzinnych i udanych świąt Wielkanocnych.


Oferty pracy, 2015-03-13
 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim zatrudni:


- lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej. Szpital posiada akredytację ministerstwa zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej. Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy oraz mieszaknie służbowe.


Kontakt:
tel. 89 762 70 64
sekretariat@szpitalgorowo.pl

Życzenia świąteczne, 2014-12-19
 


Oferty pracy, 2014-10-06
 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim zatrudni:


- lek. med. po odbytym stażu z możliwością rozpoczęcia specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej. Szpital posiada akredytację ministerstwa zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej.

- lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej. Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy oraz mieszaknie służbowe.


Kontakt:
tel. 605 036 015
sekretariat@szpitalgorowo.pl

Dziękujemy Sponsorom, 2014-09-09
 

Dziękujemy Sponsorom, bez których nasz XI Festyn nie mógłby się odbyć:
1.PSS Społem w Lidzbarku Warmińskim.
2.Miejska Energetyka Cieplna i Wodociągowa EWIX w Górowie Iławeckim.
3.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.
4.Nadleśnictwo Górowo Iławeckie.
5.Firma SZKŁO Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim.
6.Gospodarstwo Rolne Romanowski Roman.
7.TOP S.C. Techniczna Obsługa Pojazdów w Górowie Iławeckim.
8.Firma APOLINARY Sp. z o.o. Sołtysowizna.
9.Bank MERITUM Bartoszyce.
10.Bożena i Jarosław Skorupscy Hurtownia owocowo-warzywna Lidzbark Warmińskim.
11.Firma TABOR Bartoszyce.
12.Firma El-Hurt Elbląg.
13.Firma Pest Control Andrzej Kloska Górowo Iławeckie.
14.Opalanko Włodzimierz.
15.Paluzy Sp.z .o.o.
16.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Olsztyn.
17.Hotel Bartis Bartoszyce.
18.PZU S.A.
19.TOI TOI POLSKA Sp.z o.o

Zobacz więcej zdjęć
XI Festyn na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i profilaktyki Udarów Mózgu, 2014-09-09
 

Dnia 7 września 2014 r. odbył się XI Festyn Integracyjny na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Udarów Mózgu.
Festyn składał się dwóch etapów. W sobotę 6 września 2014r. pod hasłem Zadbaj o swoje zdrowie – żyj zdrowo, wyruszyło ok. 100 rowerzystów do Żywkowa, w niedzielę natomiast odbyła się właściwa część uroczystości – koncerty, które zbiegły się z otwarciem nowo wybudowanego stadionu.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością posłowie Elżbieta Gelert i Miron Sycz oraz Marszałek Województwa Jacek Protas, który objął uroczystość Patronatem Honorowym i dokonał oficjalnego otwarcia.
Celem spotkania integracyjnego było uświadomienie i przypomnienie jak ważne jest nasze zdrowie – czyli profilaktyka zdrowia.
uratujmy też cudze zdrowie a często życie(profesjonalne udzielanie pierwszej pomocy, szczególnie przy wypadkach komunikacyjnych) oraz uwrażliwienie na potrzeby innych osób.
Odbyły się krótkie profesjonalne wykłady w dziedzinie profilaktyki udarów mózgu oraz resuscytacji krążeniowo –oddechowej z uwzględnieniem również części praktycznej na fantomach.
Aby uświetnić tę uroczystość programie artystycznym udział wzięli: kabaret Koń Polski, zespół Milano, Szymon Sobczak, zespół folklorystyczny Promień, Marcin Kaszubat, cygański zespół Hitano, Asteria oraz szantowa grupa Anker.
W trakcie festynu odbyła się licytacja i zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Udało się zebrać 2366,39 zł. Podczas uroczystości rejestrowano Komórki Macierzyste. Zarejestrowało się 37 świadomych potencjalnych dawców, którzy mogą uratować życie, a Honorowi Dawcy oddawali krew. Uroczystość nie odbyłaby się bez sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy.
XII Festyn odbędzie się za rok we wrześniu, na który również zapraszamy.

Zobacz więcej zdjęć
XI FESTYN, 2014-09-02
 

Serdecznie zapraszamy Państwa na XI Festyn na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia, którego współorganizatorem jest Urząd Miasta Górowo Iławeckie.
Ze względu na wzrost zachorowalności na udary mózgu zastanówmy się wspólnie nad tym problemem, tu chodzi o nas i o nasze zdrowie. Często brakuje nam konsekwencji, bo przecież znamy przyczyny tej choroby, jest to brak ruchu, złe odżywianie, nerwowy styl życia, przewlekły stres.
Zapraszamy państwa do wspólnego rajdu rowerowego, zbiórka 06.09.2014 r. o godzinie 15.15 przy Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim – trasa Żywkowo – tam odbędzie się przedstawienie teatralne, poczęstunek, następnie wspólny powrót do Górowa Ił.
Natomiast w niedzielę 7 września od godziny 14 na nowo wybudowanym stadionie miejskim w Górowie Iławeckim, rozpocznie się festyn, dobra zabawa, dużo śmiechu – między innymi Kabaret Koń Polski. Dokładny harmonogram na plakacie.
Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do wspólnej zabawy. Warto być !

Zobacz więcej zdjęć
Spektakl w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym, 2014-06-05
 

Dnia 04.06.2014 r. na wypełnionej pacjentami szpitala Sali Konferencyjnej odbył się spektakl „Pokojówki czyli kilka scen z życia wyższych sfer”. Przedstawienie w humorystyczny sposób obrazowało zabawne sceny z życia ludzkiego. Scenarzystą i reżyserem spektaklu jest Krzysztof Bujnowski, a za inspiracje posłużyły teksty Pani Stefanii Grodzieńskiej. Wystąpili: Renata Burdziak, Stefania Dziadczyk, Danuta Koznarska, Krystyna Pechta, Zofia Szczepaniak oraz Krzysztof Bujnowski. Pacjenci szpitala obejrzeli spektakl w towarzystwie Bożeny Olszewskiej-Świtaj Wójt Gminy Górowo Iławeckie, Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie Jacka Kostki wraz z małżonką, oraz Dyrektora Szpitala Danuty Kunickiej, która była gospodarzem uroczystości.

Zobacz więcej zdjęć
Uroczyste Podsumowanie Projektu, 2014-02-13
 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny wdrożył projekt dotyczący informatyzacji szpitala o wartości 514 647,59 zł, kwota 435 918,91 zł pochodzi z funduszy unijnych pozostałą kwotę dofinansował Samorząd Województwa.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Miron Sycz, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Starosta Powiatu lidzbarskiego Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warm. Artur Wajs, Burmistrz Górowa Ił. Jacek Kostka, Wójt Gminy Górowo Ił. Bożena Olszewska-Świtaj. Wśród przybyłych gości byli również przedstawiciele służb mundurowych, służby zdrowia, kultury i oświaty, a także media.
Goście zwiedzili szpital, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi w związku z ukończeniem remontu drugiego piętra budynku szpitala, gdzie powstała Terapia Zajęciowa, a także komfortowe sale chorych – koszt inwestycji wyniósł około 350 tys. zł.
Celem podstawowym projektu była budowa zintegrowanego systemu informatycznego szpitala w tym rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci w obrębie głównego budynku, dziale fizjoterapii oraz administracji. Nastąpiła poprawa przepływu informacji oraz integracja wszystkich baz danych związanych z administrowaniem placówką. Jest lepsza kontrola oraz nadzór nad pobytem pacjenta w szpitalu od momentu przyjęcia w izbie przyjęć aż do dnia wypisu ze szpitala.
Powołany został koordynator rehabilitacji. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego powstała możliwość planowania zabiegów w systemie komputerowym co ma wpływ na oszczędność i usystematyzowane planowanie.
Rok 2013 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym, a cały personel szpitala od 1 stycznia 2014 r. otrzymał podwyżkę płac.

Zobacz więcej zdjęć
E-Usługi, 2013-11-29
 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim w ramach prowadzonej informatyzacji uruchamia e-usługi dla pacjentów.

Zapraszamy!


Zobacz więcej zdjęć
Dokumenty do pobrania, 2013-11-29
 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim w ramach prowadzonej informatyzacji udostępnia dokumenty do pobrania

Załączniki:
Ankieta satysfakcji pacjenta
Cennik ZabiegówZobacz więcej zdjęć
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny zatrudni, 2013-09-12
 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie:

rehabilitacji medycznej
balneologii i medycyny fizykalnej
ortopedii
reumatologii


Zapewniamy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Kontakt - 89 762 70 64

Dzień Pracownika Służby Zdrowia, 2013-04-07
 

      Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia wszystkim Pracownikom służby zdrowia Składam najserdeczniejsze życzenia osobistej satysfakcji w trudnej, ale jakże potrzebnej pracy na rzecz pacjenta oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, realizacji zawodowej i docenienia Waszej ciężkiej pracy na rzecz niesienia pomocy innym.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kunicka
Dyrektor Szpitala

Zobacz więcej zdjęć
Informatyzacja, 2013-02-19
 

Realizacja projektu pn „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim      Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim realizuje projekt pod nazwą: „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim”, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2012.
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu 519 017 zł, dofinansowanie ze środków EFRR w wys. 441 164,45 zł, dofinansowanie ze środków budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego - 70 000 zł

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej, celem zapewnienia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz kompleksowej i efektywnej obsługi pacjentów placówki.

Na realizację projektu składać się będzie:
1. rozbudowa i modernizacji sieci teleinformatycznej,
2. pełna wymiana przestarzałego parku sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym,
3. wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala,
4. tworzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,
5. budowa interaktywnej strony Internetowej (wprowadzenie e-usług).

Pacjent będzie miał możliwość skorzystania z szeregu tzw. e–usług m.in. e-recepta, e-rejestracja, e-zdrowie, co poprawi jakość obsługi pacjentów, a także zwiększy efektywność pracowników placówki.
Ponadto w celu ułatwienia korzystania z e-usług hospitalizowanym pacjentom, na terenie całego szpitala przewiduje się uruchomienie bezprzewodowego dostępu do internetu.


Zobacz więcej zdjęć
Międzynarodowy Plener Plastyki, 2013-01-26
 

      W dniach 17.01 – 26.01.2013 w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim odbył się II Międzynarodowy Plener Plastyki. Na plener zaproszonych zostało 12 artystów (3 rzeźbiarzy i 9 malarzy), w tym artyści z Rosji i Ukrainy, a także uznani artyści z terenu naszego Województwa. Organizatorem pleneru był Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim, Dyrektor Danuta Kunicka wraz z Komisarzem pleneru Janem Bacharem byli głównymi pomysłodawcami. Na zakończenie pleneru przybyło wielu gości, między innymi Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prorocki, Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie Jacek Kostka oraz Wójt Gminy Bartoszyce Jadwiga Gut. Przepiękne prace wykonane przez artystów umilą pobyt pacjentom przebywającym w szpitalu. Hole, korytarze oraz sale dzięki tym pracom nabrały ciepła, przytulności, co również ma duży wpływ na samopoczucie zarówno pacjentów, pracowników jak i osób tam przebywających.

ZOBACZ GALERIĘ!

Zobacz więcej zdjęć
X Festyn Integracyjny, 2012-09-10
 

      Dziesiąty Jubileuszowy Festyn Integracyjny na rzecz osób niepełnosprawnych Jesteśmy Razem już za nami. Słoneczne niedzielne popołudnie ludzie z miasta i gminy Górowo Iławeckie spędzili na wspólnej zabawie w ogrodzie szpitala. Zabawę umiliły występy zespołów folklorystycznych z Rogóża, Kiwit oraz Górowa Iławeckiego. Gwiazdą wieczoru była Pani Antonina Krzysztoń kompozytorka, autorka tekstów, przedstawicielka nurtu poezji śpiewanej. Ponadto wystąpił zespół Krzywa Fajera oraz popowo rockowy Fervor, który grał do późnych godzin wieczornych.

ZOBACZ GALERIĘ!

Zobacz więcej zdjęć
X Festyn Integracyjny, 2012-09-05
 

      Dnia 09.09.2012 r. o godz. 15:00 (niedziela) w ogrodzie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim odbędzie się już X Festyn na rzecz osób niepełnosprawnych. Wszystkich serdecznie zapraszamy, warto tego dnia być z nami. Gościć będziemy wielką gwiazdę – Antonię Krzysztoń – piosenkarkę, kompozytorkę i autorkę tekstów, przedstawicielkę nurtu poezji śpiewanej. Wystąpi również znany i lubiany zespół popowo – rockowy – Fervor. Miłośnikom piosenki biesiadnej czas umili zespół Krzywa Fajera, dla osób lubiących folklor wystąpią zespoły: Rogóżanie, Kiwitczanie oraz Promień z Górowa Iławeckiego.

Bardzo serdecznie zapraszamy.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
Danuta Kunicka

Zobacz więcej zdjęć
Światowy dzień chorego, 2012-02-15
 

      W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym 11.02.2012 r. z okazji Światowego Dnia Chorego odbył się występ zespołu folklorystycznego "Rodnowianie". Pacjenci szpitala mieli okazję posłuchać popularnych pieśni ludowych oraz oddać się wspomnieniom. Występy zorganizowane zostały w ramach rehabilitacji społeczno - zawodowej. Podczas koncertu pacjentom zostały przekazane najserdeczniejsze życzenia, powrotu do zdrowia i długiego życia wraz ze słodkim poczęstunkiem.

Zobacz więcej zdjęć
Odznaczenie za zasługi, 2011-11-30
 

      W Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim dnia 30.XI.2011 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Podczas obrad w imieniu Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Pan Jan Maksym wręczył Dyrektor Danucie Kunickiej medal za zasługi na rzecz kombatantów. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny jest członkiem programu Szpital Przyjazny Kombatantom, który zapewnia realizację szczególnych uprawnień kombatantom oraz osobom represjonowanym. Patronat Honorowy nad porozumieniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Ludzie, którzy zasłużyli się naszej ojczyźnie walcząc o wolność, są solą tej ziemi, naszym drogowskazem. Powinni być traktowani szczególnie, z wielką troską i zrozumieniem. Dlatego zostały podjęte kroki, w celu przystąpienia do programu aby z większą starannością opiekować się i pomagać zasłużonym – mówi Dyrektor Szpitala Danuta Kunicka.

Zobacz więcej zdjęć
WYRÓŻNIENIE I STOPNIA ZA DOSKONAŁOŚĆ ZARZĄDZANIA – GALA JAKOŚCI 2011, 2011-11-04
 

      Olsztyński Zamek Kapituły Warmińskiej gościł Galę Jakości 2011 na której wręczono Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości oraz nagrody za Najlepszy Produkt i Usługę Warmii i Mazur.
      Konkurs Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, ustanowiony przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2000 r., jest ukierunkowany na organizacje wdrażające filozofię Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management - TQM) i zmierza do upowszechnienia tej filozofii w województwie warmińsko-mazurskim. Jest on jednocześnie regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości. Statuetki i wyróżnienia przyznawane są organizacjom, które osiągnęły najwyższą ocenę ekspertów i Komitetu przy zastosowaniu instrumentarium tzw. modelu Polskiej Nagrody Jakości.
      W kategorii organizacje publiczne wyróżnienie I stopnia za doskonałość zarządzania, z rąk wicemarszałka Jarosława Słomy, otrzymał Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny z Górowa Iławeckiego, reprezentowany przez Dyrektor Szpitala Danutę Kunicką, która nie kryła zadowolenia z otrzymanej nagrody. Jest to ciągła praca całej załogi, pełna determinacji w dążeniu do utrzymania jakości na wysokim poziomie.

ZOBACZ GALERIĘ!

Zobacz więcej zdjęć
IX Festyn "Jesteśmy Razem”, 2011-09-11
 

      Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny zorganizował IX Festyn na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” , który odbył się 11.IX.2011 r. w ogrodzie szpitala. Tegoroczny festyn miał zaszczyt gościć takie Gwiazdy jak Kaczki z nowej paczki, Fervor , Biłyj Bereh. Ponadto mieliśmy okazję podziwiać bogactwo kultury naszego regionu dzięki występom takich zespołów jak: Śpiew Serc, Czesław Band, Braniewska Nuta, Henryka Wiśniewska, Warmianki Sępopolskie, Kapela Rogóżanie oraz Sąsiedzi z Pilnika. Festyn uatrakcyjnił również program słowno muzyczny uczestników Uniwersytetu III Wieku z Ornety, program uczestników Centrum Barka, a także pokaz sekcji Karate Kyokushin. Jak zwykle na Festynie nie zawiodła pogoda oraz publiczność. „Staram się od lat, by szpital nie tylko podnosił poziom usług medycznych, ale by zaznaczał swoją obecność w regionie. – mówi Danuta Kunicka, dyrektor szpitala - Dlatego cieszy mnie, że w tegorocznym festynie wzięli udział goście z niemal całego regionu.” Niemal dziesięć lat pracy na rzecz tej placówki przynosi efekty, a Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim to przykład nowoczesności i gospodarności. „Wszystko się zmieniło, szpital został rozbudowany i zmodernizowany, zarówno od strony organizacyjnej i funkcjonowania szpitala, poprzez szatę zewnętrzną .” – podsumował Zbigniew Pietrzak Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala i jednocześnie Radny Wojewódzki.

ZOBACZ GALERIĘ!

Zobacz więcej zdjęć
TVP Olsztyn - Współpraca z UWM, 2011-08-29
 
      Zachęcamy do obejrzenia materiału, który ukazał się 28.08.2011 r. o 18:30 w olsztyńskich Informacjach Telewizji Polskiej, dotyczącego współpracy Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego z Wydziałem Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wystarczy kliknąć na poniższy link
28.08.11 godz. 21:45 - Telewizja Polska SA

Zobacz więcej zdjęć
Jestesmy na Youtube, 2011-07-07
 
      Zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszej strony na youtube. Wystarczy kliknąć na poniższy link
Film na youtube

Zobacz więcej zdjęć
Muzyka Ludowa w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym, 2011-05-19
 
      W czwartek w godzinach popołudniowych pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego mogli wysłuchać występów Pani Henryki Wiśniewskiej, która w utworach kultywuje folklor Mazowsza jak również Warmii i Mazur. Pochodzi z Bukowca i została wyróżniona odznaką Ministra Kultury i Sztuki jako zasłużony działacz kultury, jest także laureatką wielu festiwali i konkursów muzyki ludowej. Wystąpił również Zespół "Promień" z Górowa Iławeckiego. Dla wielu pacjentów było to wzruszające przeżycie.
Zobacz więcej zdjęć
Sponsorzy, 2010-10-22
 
      Przedstawiamy listę osób serdecznych Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu. W załączniku lista sponsorów wspomagających placówkę w ramach akcji pomocowej dotyczącej nieodpłatnego wyposażenia szpitala w art. med. jednorazowego użytku

Załącznik
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Najlepsza usługa, 2010-11-05
 
      Zamek olsztyński gościł Warmińsko-Mazurską Galę Jakości 2010. Z zadowoleniem zaznaczyć trzeba, że Woejwódzki Szpital Rehabilitacyjny reprezentowany na uroczystości przez Dyrektor Danutę Kunicką otrzymał wyróżnienie za najlepszą usługę rehabilitacyjną w kategorii usługa medyczna i szpitale. Nagrody wręczał Marszałek Województwa Jacek Protas.
Zobacz więcej zdjęć
Szpital Przyjazny Kombatantom, 2010-10-14
       14 października 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano "Porozumienie o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych". Honorowy patronat nad porozumieniem objął Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Strony porozumienia to Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Warmińsko-Mazurska Rada Kombatantów w Olsztynie i szpitale dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.


Dokumenty uprawniające do udziału w programie

1. LEGITYMACJA lub ZAŚWIADCZENIE o przyznaniu uprawnień
kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

2. LEGITYMACJA inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.

3. LEGITYMACJA osoby represjonowanej wydana przez Zakład
Ubezpieczeń o symbolu ZUS Rw-52.

4. Stosowne ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach
uprawnionych.

Załączniki:
Procedura postępowania
UzasadnienieZobacz więcej zdjęć
VIII Festyn "Jesteśmy Razem”, 2010-09-09
 

      Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny zaprasza na VIII Festyn na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” , który odbędzie się 19.IX.2010 r. w ogrodzie szpitala o godzinie 15:00. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Buenos Amigos żywiołowy i niezwykle kolorowy show latynoamerykański. W programie największe przeboje muzyki latynoskiej - superhity Gipsy Kings, Gloria Estefan, Vaya Con Dios, Jennifer Lopez, Los Lobos. A także: Fervor zespół rockowo - popowy, Czornyj Mocher zespół rockowo - folkowy i Kraina Mrij zespół folkowo – rockowy.

ZOBACZ GALERIĘ!

Zobacz więcej zdjęć
Wizyta Ekscelencji ks. Arcybiskupa Wojciecha Zięby, 2010-09-04
 

      W sobotę 04.09 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny odwiedził Ekscelencja ks. Arcybiskup Wojciech Zięba Metropolita Warmiński. Podczas spotkania z pacjentami dokonał poświęcenia rzeźby z wizerunkiem Matki Boskiej Katyńskiej, którą na ręce Dyrektor Danuty Kunickiej wręczył przewodniczący rady miasta Górowo Iławeckie Jacek Kostka. Podczas uroczystości obecny był Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej ks. Dziekan Józef Gawrylczyk .

Zobacz więcej zdjęć
Wieczór poezji Andrzeja Buczka, 2010-08-20
 

      Wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego, znalazł się Andrzej Buczko, artysta - poeta, chorujący na stwardnienie rozsiane. W środę 18.08 odbył się wieczór poezji, na którym prezentowana była twórczość pana Andrzeja. Wśród osób recytujących wiersze, poza autorem, znalazła się pani Dyrektor Danuta Kunicka, fizjoterapeutka Ewa Cybulska, a także pacjenci szpitala.

Zobacz więcej zdjęć
Obchody 40-lecia, 2010-06-17
 

      Uroczystość była okazją do wspomnień, podziękowań wszystkim, którzy pracowali i pracują w szpitalu oraz tym, którzy placówkę na co dzień wspierają. Obchody były również możliwśocią zaprezentowania szerszemu gronu, szpitala, który w ostatnich latach przeszedł wiele inwestycji. Po części oficjalnej, w przyszpitalnym parku odbył się koncert, na którym zagrali Biłyj Bereh, Hitano, Sasha Popaz, Fervor oraz Czornyj Mocher.

Zobacz więcej zdjęć
40-lecie wojewódzkiego szpitala rehabilitacyjnego, 2010-05-25
 

      W dniu 17.06.2010 odbędą się obchody 40-lecia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas objął uroczystości patronatem honorowym.

Zobacz więcej zdjęć
Danuta Kunicka uhonorowana, 2010-05-04
 

      W dniu 03.05.2010 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego Danuta Kunicka została uhonorowana medalem przyznanym przez śp. Lecha Kaczyńskiego za wielolenią służbę. w imieniu prezydenta odznaczenie wręczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski.

Zobacz więcej zdjęć